เมนู

หมายเลขเอกสาร
เอกสารที่ไม่มีจำหน่าย
ศูนย์เอกสารฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
เจ้าหน้าที่
ประเภทสินค้าทั้งหมด
ศูนย์เอกสารออนไลน์

แบบสำรวจ
คุณคิดว่าวิธีการสั่งซื้อเอกสาร เป็นอย่างไร คะ ?

สะดวก ดี
ก็ OK นะ
งง ๆ
ทำรายการไม่ได้
เว็บไซต์ไม่ทันสมัยผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1275
คำแนะนำ: 37
สำหรับเจ้าหน้าที่
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
ธนาคารทหารไทย
  
ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

Aser's Shop

ใช้ * ถ้าต้องการแสดงสินค้าทั้งหมด:
แสดงทั้งหมด ชื่อสินค้า รายละเอียดของสินค้า
[ หน้าหลัก | สินค้ามาใหม่ | สินค้ายอดนิยม | สินค้าที่มีคะแนนสูงสุด ]

สินค้าที่ได้รับความนิยมสุด - Top 25
จำนวนสินค้าที่แสดง : [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


POL 4349 (P-4349) รศ.อนงค์ทิพย์

ราคา: 45.00 (บาท)

POL 4349 (P-4349) รศ.อนงค์ทิพย์  สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 4349 PA381
การบริหารโครงการภาครัฐ
รศ.อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี
มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 100 เล่ม 12/1/2559


วางจำหน่ายเมื่อ: 05-08-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 991
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 4350 (P-4350-1) รศ.พงศ์สัณห์

ราคา: 90.00 (บาท)

POL 4350 (P-4350-1) รศ.พงศ์สัณห์   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

การประเมินผลโครงการในภาครัฐ
POL 4350 (PA382),6301,7303,7307

รศ.พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ 

มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 100 เล่ม 16/12/2558
 มีจำหน่ายแล้ว จำนวน 100 เล่ม 10/8/2558 ครับวางจำหน่ายเมื่อ: 02-04-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 746 คะแนนที่ได้รับ: 10.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3301 (P-3301-1) รศ.ดร.ปิยะนุช

ราคา: 87.00 (บาท)

POL 3301 (P-3301-1) รศ.ดร.ปิยะนุช   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 3301 (PA270)
นโยบายสาธารณะ
รศ.ดร.ปิยะนุช  เงินคล้าย

มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 300 เล่ม 22/12/2558วางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 630 คะแนนที่ได้รับ: 8.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3329 (P-3329-1) รศ.อนงค์ทิพย์

ราคา: 60.00 (บาท)

POL 3329 (P-3329-1) รศ.อนงค์ทิพย์   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 3329 (PA 350) เทคนิคการบริหารงานบุคคล 

รศ.อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี

มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 300 เล่ม 19/10/2558วางจำหน่ายเมื่อ: 14-01-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 617 คะแนนที่ได้รับ: 8.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 26.00 (บาท)

POL 4348 (P-4348) อ.วิเชียร  สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 4348 (PA380)
กระบวนการวางโครงการ
อ.วิเชียร  ชื่นชอบ
มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 200 เล่ม 12/1/2559วางจำหน่ายเมื่อ: 10-08-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 551 คะแนนที่ได้รับ: 10.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 4310 (P-4310) รศ.ชลิดา

ราคา: 71.00 (บาท)

POL 4310 (P-4310) รศ.ชลิดา   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

 POL 4310 (PA310)
  พฤติกรรมองค์การ
รศ.ชลิดา ศรมณี
มีจำหน่ายแล้วครับ  จำนวน 500 เล่ม 10/8/2558 


วางจำหน่ายเมื่อ: 18-11-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 537 คะแนนที่ได้รับ: 9.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 2303 (P-2303) อ.ดร.มนตรี

ราคา: 101.00 (บาท)

POL 2303 (P-2303) อ.ดร.มนตรี   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 2303 (PA240)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์
มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 200 เล่ม 8/2/59


วางจำหน่ายเมื่อ: 31-01-2011 ครั้งที่สั่งซื้อ: 519 คะแนนที่ได้รับ: 9.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3311 (P-3311) ดร.อรัสธรรม

ราคา: 59.00 (บาท)

POL 3311 (P-3311) ดร.อรัสธรรม   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 3311 (PA312)
การเมืองและระบบราชการ
อ.ดร.อรัสธรรม  พรหมมะ
มีหน่ายแล้วครับ จำนวน 300 เล่ม 14/9/2558


วางจำหน่ายเมื่อ: 14-07-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 469 คะแนนที่ได้รับ: 6.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 4312 (P-4312) รศ.ดร.วิพร  หมดครับ 30/10/58

ราคา: 0.00 (บาท)

POL 4312 (P-4312) รศ.ดร.วิพร หมดครับ 30/10/58  สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 4312 (PA321) 
 เทคโนโลยีการบริหาร

รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว  หมดแล้วครับ 3010/2558

นักศึกษา สามารถซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือรามครับวางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 465 คะแนนที่ได้รับ: 7.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 0.00 (บาท)

POL 4128 (n-POL4128-0-100) ผศ.วีณา หมด 19/8/2557  สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 4128 (PS 403) พฤติกรรมการเมือง ผู้เขียนอ.ดร.วิโชติ วัณโน
ผู้บรรยาย ผศ.วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล
หมด 19/8/2557


วางจำหน่ายเมื่อ: 24-05-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 403 คะแนนที่ได้รับ: 4.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 2200 (P-2200-1) สาธินและคณาจารย์

ราคา: 100.00 (บาท)

POL 2200 (P-2200-1) สาธินและคณาจารย์   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 2200 (PS120)
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาธิน สุนทรพันธุ์
อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล
วราภรณ์ จุลปานนท์
ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน
มีจำหน่ายแล้วครับ 18/01/2559 ครับ จำนวน 100 เล่ม
ใช้เฉพาะ ภาคเรียนที่ 2/58 เท่านั้นครับ


วางจำหน่ายเมื่อ: 13-08-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 388 คะแนนที่ได้รับ: 5.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 32.00 (บาท)

POL 3302 (P-3302) อ.วิเชียร   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 3302
การวางแผนนโยบายและกระบวนการวางแผน
อ.วิเชียร ชื่นชอบ (บรรยายโดย รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์)
มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 50 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 30-07-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 381
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3329 (P-3329-2) รศ.ดร.ดำรงศักดิ์

ราคา: 44.00 (บาท)

POL 3329 (P-3329-2) รศ.ดร.ดำรงศักดิ์   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 3329 (PA 350)
เทคนิคการบริหารงานบุคคล
รศ.ดร.ดำรงศักดิ์  จันโททัย
มีจำหน่ายแล้วครับ กันยายน 2558 จำนวน 300 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 29-01-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 373
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 2102 (P-2102) รศ.สุรพันธ์

ราคา: 27.00 (บาท)

POL 2102 (P-2102) รศ.สุรพันธ์  สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 2102 (PS202)
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
รศ.รุจิรา เตชางกูร
รศ.สุรพันธ์  ทับสุวรรณ์
มีจำหน่ายแล้วครับ 30/10/2558 จำนวน 201 เล่ม ครับ


วางจำหน่ายเมื่อ: 06-08-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 372
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 4100 (P-4100) ดร.อรัสธรรม

ราคา: 76.00 (บาท)

POL 4100 (P-4100) ดร.อรัสธรรม   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 4100 (PS 420) หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
ดร.อรัสธรรม พรหมมะ
มีจำหนายแล้ว จำนวน 500 เล่ม 15/7/2558


วางจำหน่ายเมื่อ: 21-12-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 340 คะแนนที่ได้รับ: 6.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3317 (P-3317) อ.พรนัชชา

ราคา: 106.00 (บาท)

POL 3317 (P-3317) อ.พรนัชชา  สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 3317 (PA430)
การบริหารกระบวนการยุติธรรม
อ.พรนัชชา พุทธหุน

มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 200 เล่ม 21/01/59 ครับวางจำหน่ายเมื่อ: 04-08-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 305
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3300 (P-3300-1) ดร.อรัสธรรม

ราคา: 78.00 (บาท)

POL 3300 (P-3300-1) ดร.อรัสธรรม   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 3300 (PA260)
การบริหารการคลัง
ดร.อรัสธรรม พรหมมะ 
มีจำหน่ายแล้วครับ  จำนวน 50 เล่ม 2/02/59


วางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 304 คะแนนที่ได้รับ: 7.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3316 (P-3316) รศ.ดร.ดำรงศักดิ์

ราคา: 50.00 (บาท)

POL 3316 (P-3316) รศ.ดร.ดำรงศักดิ์   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 3316 (PA333)
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ
รศ.ดร.ดำรงศักดิ์  จันโททัย
มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 500 เล่ม 18/8/2558


วางจำหน่ายเมื่อ: 04-06-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 296
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 56.00 (บาท)

POL 3315 (P-3315) รศ.ดร.ดำรงศักดิ์   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 3315 (PA331)
 การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
รศ.ดร.ดำรงศักดิ์  จันโททัย
มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 200 เล่มครับ 22/12/2558


วางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 258 คะแนนที่ได้รับ: 5.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 47.00 (บาท)

POL 2201(P-2201) รศ.ดร.วราภรณ์   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 2201 (PS 230) การเมืองระหว่างประเทศ
รศ.ดร.วราภรณ์   จุลปานนท์
มีจำหน่ายแล้ว 4/11/58 ผลิตจำหน่าย 100 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 239 คะแนนที่ได้รับ: 9.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 38.00 (บาท)

POL 1100 (P-1100)ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

วิชา POL 1100 (PS 103) รัฐศาสตร์ทั่วไป (แนะพื้นฐานความรู้รัฐศาสตร์)
ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค (บรรพต) วีระสย 

มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 201 เล่ม 26/01/59วางจำหน่ายเมื่อ: 09-08-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 231 คะแนนที่ได้รับ: 8.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 0.00 (บาท)

POL 6090 (P-6090) รศ.ดร.สุรพล,อ.จรัสเรือง หมดครับ   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 6090 หลักรัฐศาสตร์
บรรยายโดย รศ.ดร.สุรพล และ อ.จรัสเรือง
หมดครับ


วางจำหน่ายเมื่อ: 24-06-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 217 คะแนนที่ได้รับ: 5.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 0.00 (บาท)

POL 6301(n-6301-6) รศ.ดร.วรัชยา หมด  สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 6301
การวิเคราะห์นโบสยสาธารณะ
รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์
หมด 10/2/57

วางจำหน่ายเมื่อ: 11-12-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 211 คะแนนที่ได้รับ: 8.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 48.00 (บาท)

POL 2302 (P-2302) รศ.วิศิษฐ์,รศ.ดร.วิทยา (จิต)  สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 2302 (PA 220)
ระเบียบปฎิบัติราชการ
รศ.วิศิษ ทวีเศรษฐ,รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์

มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 200 เล่ม 11 ม.ค.59วางจำหน่ายเมื่อ: 27-12-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 210 คะแนนที่ได้รับ: 3.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3210 (P-3210) ผศ.พิมล

ราคา: 47.00 (บาท)

POL 3210 (P-3210) ผศ.พิมล   สินค้ายอดนิยม
ประเภทของสินค้า: ศูนย์เอกสารออนไลน์/

POL 3210 (PS 231)
การทูต
ผศ.พิมล พูพิพิธ
มีจำหน่ายแล้วครับ 23/1/2558 จำนวน 300 เล่ม
 


วางจำหน่ายเมื่อ: 26-01-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 206 คะแนนที่ได้รับ: 4.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

10 อันดับขายดี
POL 4349 (P-4349) รศ.อนงค์ทิพย์
1: POL 4349 (P-4349) ..
45 (บาท)


POL 4350 (P-4350-1) รศ.พงศ์สัณห์
2: POL 4350 (P-4350-1..
90 (บาท)


POL 3301 (P-3301-1) รศ.ดร.ปิยะนุช
3: POL 3301 (P-3301-1..
87 (บาท)


POL 3329 (P-3329-1) รศ.อนงค์ทิพย์
4: POL 3329 (P-3329-1..
60 (บาท)


POL 4348 (P-4348) อ.วิเชียร
5: POL 4348 (P-4348) ..
26 (บาท)


POL 4310 (P-4310) รศ.ชลิดา
6: POL 4310 (P-4310) ..
71 (บาท)


POL 2303 (P-2303) อ.ดร.มนตรี
7: POL 2303 (P-2303) ..
101 (บาท)


POL 3311 (P-3311) ดร.อรัสธรรม
8: POL 3311 (P-3311) ..
59 (บาท)


POL 4312 (P-4312) รศ.ดร.วิพร  หมดครับ 30/10/58
9: POL 4312 (P-4312) ..
0 (บาท)


POL 4128 (n-POL4128-0-100) ผศ.วีณา หมด 19/8/2557
10: POL 4128 (n-POL412..
0 (บาท)


ศูนย์เอกสารทางวิชาการ ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8483-9 ต่อ 30
Webmaster : นายพัฒนากรณ์ ปานสุข