เมนู

หมายเลขเอกสาร
เอกสารที่ไม่มีจำหน่าย
ศูนย์เอกสารฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
เจ้าหน้าที่
ประเภทสินค้าทั้งหมด
ศูนย์เอกสารออนไลน์

แบบสำรวจ
คุณคิดว่าวิธีการสั่งซื้อเอกสาร เป็นอย่างไร คะ ?

สะดวก ดี
ก็ OK นะ
งง ๆ
ทำรายการไม่ได้
เว็บไซต์ไม่ทันสมัยผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1173
คำแนะนำ: 25
สำหรับเจ้าหน้าที่
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
ธนาคารทหารไทย
  
ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

Aser's Shop

ใช้ * ถ้าต้องการแสดงสินค้าทั้งหมด:
แสดงทั้งหมด ชื่อสินค้า รายละเอียดของสินค้า
[ หน้าหลัก | สินค้ามาใหม่ | สินค้ายอดนิยม | สินค้าที่มีคะแนนสูงสุด ]

สินค้าเด่น:

ไม่มีรูปภาพ

POL 3302 (P-3302) อ.วิเชียร   สินค้ายอดนิยม

ราคา: 28.00 (บาท)

POL 6001 (n-022) รศ.ดร.วรัชยา

POL 6001 (n-022) รศ.ดร.วรัชยา  สินค้ายอดนิยม

ราคา: 75.00 (บาท)

ไม่มีรูปภาพ

POL 4329 (P-4329) รศ.เสาวลักษณ์   สินค้ายอดนิยม

ราคา: 55.00 (บาท)ประเภทของสินค้า: หน้าแรก/ศูนย์เอกสารออนไลน์


เรียงสินค้าตาม: ชื่อสินค้า (A\D) วัน (A\D) คะแนนที่ได้รับ (A\D) ความนิยม (A\D)
ปัจจุบันเรียงสินค้าโดย: ความนิยม (น้อยไปมาก)


ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 33.00 (บาท)

เอกสารหมายเลข 009 (n-009-8-55) ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค 

PS500, 601, 671, 672, 
ภาษาสำนวนอังกฤษรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารการเมือง 
 ศาสตราจาร์ พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย


วางจำหน่ายเมื่อ: 14-03-2011 ครั้งที่สั่งซื้อ: 44
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 7101 (n-7101-1) ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค หมดครับ 24/1/2558

ราคา: 0.00 (บาท)

POL 7101 (n-7101-1) ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค หมดครับ 24/1/2558 

ว่าด้วยความเป็นผู้นำ
ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย

หมดครับ 24/1/2558

วางจำหน่ายเมื่อ: 12-11-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 45
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 4112 (n-211ps473) ผศ.ศุภัทรา

ราคา: 0.00 (บาท)

POL 4112 (n-211ps473) ผศ.ศุภัทรา 

POL4112 (PS473)
 แนวความคิดทางการเมืองของจีนยุคใหม่
ผศ.ดร.ศุภัทรา  อำนวยสวัสดิ์
หมดครับ 24/1/2558


วางจำหน่ายเมื่อ: 12-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 45
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 6300 (n-121) รศ.เฉลิมพล

ราคา: 10.00 (บาท)

POL 6300 (n-121) รศ.เฉลิมพล 

POL 6300 (PS604)/(PS705)
 พัฒนาการของการศึกษาวิชาการบริหารรัฐกิจ แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ
รศ.เฉลิมพล  ศรีหงษ์


วางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 45
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 0.00 (บาท)

POL 6091 (n-231-ps501) หมดครับ 

POL 6091 (PS501)
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หมดครับ

รศ.ดร.ธนาสฤษฏิ์  สตะเวทิน


วางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 46
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารหมายเลข 028 หมดครับ

ราคา: 0.00 (บาท)

เอกสารหมายเลข 028 หมดครับ 

PS103,SO477,483,PS495,500,601,671,691 และอื่นๆ
นานาศัพท์ร่วมสมัย นานสาขา และบางคำ บัญญัติโดยราชบัณฑิตยสถาน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  สังคมวิทยา  และอื่นๆ

ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค (บรรพต) วีระสย หมดครับ
หมดครับ


วางจำหน่ายเมื่อ: 07-10-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 46
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 7310 (n-044) รศ.เฉลิมพล

ราคา: 10.00 (บาท)

POL 7310 (n-044) รศ.เฉลิมพล 

POL 7310 (PS680)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
รศ.เฉลิมพล ศรีหงษ์


วางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 47
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 4111(n-4111-1) ผศ.ศิริลักษม์

ราคา: 55.00 (บาท)

POL 4111(n-4111-1) ผศ.ศิริลักษม์  

POL 4111 (PS472)
แนวความคิดทางการเมืองของจีนยุคโบราณ
ผศ.ศิริลักษณ์  มาศวิริยะกุล
มีจำหน่ายแล้วครับ 26/11/2556 จำนวน 100 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 12-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 49
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

0 ว่าง 12

ราคา: 0.00 (บาท)

0 ว่าง 12 วางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 49
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 6001 (n-022) รศ.ดร.วรัชยา

ราคา: 75.00 (บาท)

POL 6001 (n-022) รศ.ดร.วรัชยา  สินค้ายอดนิยม

POL 6001 (PS602)
 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสต์ (ป.โท)

รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์


วางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 50
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารหมายเลข 053 (-053-11-55-2) ศ.พิเศษ ดร.จิรโชติ หมดครับ

ราคา: 0.00 (บาท)

เอกสารหมายเลข 053 (-053-11-55-2) ศ.พิเศษ ดร.จิรโชติ หมดครับ  สินค้ายอดนิยม

POL 4128 (PS403),639,So477
 แนวศึกษาเชิงวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมือง
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย หมดครับ  14/9/2556


วางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 52
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 6300 (n-001) รศ.เสาวลักษณ์

ราคา: 90.00 (บาท)

POL 6300 (n-001) รศ.เสาวลักษณ์  สินค้ายอดนิยม

POL 6300 (PS604 / PS 705)
แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการพัฒนาประเทศไทย
รศ.เสาวลักษณ์

วางจำหน่ายเมื่อ: 14-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 52
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3111 หมดครับ

ราคา: 0.00 (บาท)

POL 3111 หมดครับ  สินค้ายอดนิยม


ทฤษฎีประชาธิปไตย

หมดครับ


วางจำหน่ายเมื่อ: 28-01-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 53 คะแนนที่ได้รับ: 4.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 30.00 (บาท)

POL 2210 (P-2210) อ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส   สินค้ายอดนิยม

POL 2210 (PS294)
ปรัชญาการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อ.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง
มีจำหน่ายแล้วครับ 28/1/2558 จำนวน 100 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 09-08-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 53
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 6000 (n-6000-1) ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค

ราคา: 42.00 (บาท)

POL 6000 (n-6000-1) ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค  สินค้ายอดนิยม

วิชา POL 6000 (PS601)  และอื่นๆ  นักคิดทฤษฎีสังคมศาสตร์ : เวเบอร์ เดอร์ไค พาสันส์คตินิยมโครงสร้าง- การหน้าที่

ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค (บรรพต) วีระสย


วางจำหน่ายเมื่อ: 09-08-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 54
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 92.00 (บาท)

POL 4313 (n-254PA322) รศ.ดร.ปิยะนุช  สินค้ายอดนิยม

POL 4313 (PA322)
รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย


วางจำหน่ายเมื่อ: 08-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 55
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 79.00 (บาท)

POL 3301 (P-3301-2) สุวรรณี   สินค้ายอดนิยม

POL 3301 (PA 270)
นโยบายสาธารณะ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน)
สุวรรณี แสงมหาชัย
มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 300 เล่ม 21//12/2557


วางจำหน่ายเมื่อ: 30-11-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 55
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 6200 (n-6200-1) ผศ.ศิริลักษม์

ราคา: 89.00 (บาท)

POL 6200 (n-6200-1) ผศ.ศิริลักษม์  สินค้ายอดนิยม

POL 6200 (PS603)
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผศ.ศิริลักษม์ มาศวิริยะกุล


วางจำหน่ายเมื่อ: 10-08-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 55
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 2110 (P-2110) ดร.อรัสธรรม

ราคา: 67.00 (บาท)

POL 2110 (P-2110) ดร.อรัสธรรม   สินค้ายอดนิยม

POL 2110 (PS293)
ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
อ.ดร.อรัสธรรม  พรหมมะ


วางจำหน่ายเมื่อ: 12-07-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 56
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 4322 (n-219-10) ผศ.กวี

ราคา: 10.00 (บาท)

POL 4322 (n-219-10) ผศ.กวี  สินค้ายอดนิยม

POL 4322 (PA 422)
ปัญหาในการบริหารรัฐกิจ
ผศ.กวี รักษ์ชนวางจำหน่ายเมื่อ: 09-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 59
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

0 ว่าง 4

ราคา: 0.00 (บาท)

0 ว่าง 4  สินค้ายอดนิยมวางจำหน่ายเมื่อ: 12-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 60
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

0 ว่าง 11

ราคา: 0.00 (บาท)

0 ว่าง 11  สินค้ายอดนิยม

POL 2200 (PS 120) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


วางจำหน่ายเมื่อ: 07-07-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 60
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 4317 (P-4317-2) อ.พรนัชชา

ราคา: 86.00 (บาท)

POL 4317 (P-4317-2) อ.พรนัชชา  สินค้ายอดนิยม

POL 4317 (PA410)
การวิเคราะห์องค์การ (Organization Analysis)
อ.พรณัฐชา  พุทธหุน
มีจำหน่ายแล้วครับ 8/8/2557 จำนวน 100 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 14-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 63
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

0 ว่าง 7

ราคา: 0.00 (บาท)

0 ว่าง 7  สินค้ายอดนิยมวางจำหน่ายเมื่อ: 03-09-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 63
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 6091 (n-083) รศ.ดร.วราภรณ์

ราคา: 34.00 (บาท)

POL 6091 (n-083) รศ.ดร.วราภรณ์  สินค้ายอดนิยม

POL 6091 (PS 501)
 หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์


วางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 64
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3313 (n-173) ผศ.กวี

ราคา: 10.00 (บาท)

POL 3313 (n-173) ผศ.กวี  สินค้ายอดนิยม

POL 3313 (PA323)/POL 6300 (PS604)                           การปรับแผนการพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
ผศ.กวี   รักษ์ชน


วางจำหน่ายเมื่อ: 08-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 69
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ว่าง 20

ราคา: 0.00 (บาท)

ว่าง 20  สินค้ายอดนิยม


 


วางจำหน่ายเมื่อ: 13-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 69
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3128 (P-3128) ผศ.วุฒิศักดิ์

ราคา: 83.00 (บาท)

POL 3128 (P-3128) ผศ.วุฒิศักดิ์   สินค้ายอดนิยม

POL 3128 (PS219)
แนวทางการวิเคราะห์ทฤษฎีการเมือง
ผ.ศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ มีจำหน่ายแล้วครับ 7/10/2557 จำนวน 200 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 22-07-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 72 คะแนนที่ได้รับ: 10.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 0.00 (บาท)

0 ว่าง 5  สินค้ายอดนิยมวางจำหน่ายเมื่อ: 03-09-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 74
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 4287 (n-4287-1) อ.สาธิน

ราคา: 67.00 (บาท)

POL 4287 (n-4287-1) อ.สาธิน  สินค้ายอดนิยม

POL 4287 (PS499)
ประเด็นศึกษาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อ.สาธิน  สุนทรพันธุ์


วางจำหน่ายเมื่อ: 12-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 74 คะแนนที่ได้รับ: 7.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3328 (P-3328-1) อ.ดร.ปรัชญา

ราคา: 34.00 (บาท)

POL 3328 (P-3328-1) อ.ดร.ปรัชญา  สินค้ายอดนิยม

POL 3328 (PA340)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
อ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว
มีจำหน่ายแล้วครับ 19/12/57 จำนวน 300 เล่ม 


วางจำหน่ายเมื่อ: 13-09-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 75
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 51.00 (บาท)

POL 4317 (P-4317-1) อ.ดร.ปรัชญา   สินค้ายอดนิยม

POL 4317 (PA 410) การวิเคราะห์องค์การ
อ.ดร.ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว
มีจำหน่ายแล้ว 4/12/2557 จำนวน 200 เล่มครับ


วางจำหน่ายเมื่อ: 09-08-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 78
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 65.00 (บาท)

POL 4322 (P-4322) รศ.ดร.พลศักดิ์  สินค้ายอดนิยม

POL 4322 (PA422)
ประเด็นสำคัญในการบริหารรัฐกิจ
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกลศิริ
มีจำหน่ายแล้วครับ 25/2/2558 จำนวน 300 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 17-09-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 78 คะแนนที่ได้รับ: 5.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 1101 (n-252) รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์ หมดครับ 14/11/2556

ราคา: 0.00 (บาท)

POL 1101 (n-252) รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์ หมดครับ 14/11/2556  สินค้ายอดนิยม

POL 1101 (PS110) การเมืองและการปกครองไทย
รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์ หมดครับ 14/11/2556


วางจำหน่ายเมื่อ: 12-03-2011 ครั้งที่สั่งซื้อ: 80 คะแนนที่ได้รับ: 5.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3164 (P-3164) ผศ.ดนัย

ราคา: 87.00 (บาท)

POL 3164 (P-3164) ผศ.ดนัย   สินค้ายอดนิยม

POL 3164 (PS436) 
การเมืองในเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สรุปภาพรวมของการเมืองการปกครองในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ - การเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ - การเมืองของสหภาพพม่า-การเมืองการปกครองของมาเลเซีย
ผศ.ดนัย  ทองใหญ่
 มีจำหน่ายแล้วครับ5/1/2558 จำนวน 600 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 12-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 81
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

 POL 3179 (n-3179-1) อ.เอกสฤษดิ์

ราคา: 44.00 (บาท)

POL 3179 (n-3179-1) อ.เอกสฤษดิ์  สินค้ายอดนิยม

 POL 3179 (PS322)
การเมืองในสหรัฐอเมริกา
อ.เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ 
มีจำหน่ายแล้ว 6/1/2557 จำนวน 200 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 19-08-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 81 คะแนนที่ได้รับ: 7.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 2128 (n-2128-2) ผศ.ดร.วิทยา ชินบุตร หมดครับ 19/5/2557

ราคา: 0.00 (บาท)

POL 2128 (n-2128-2) ผศ.ดร.วิทยา ชินบุตร หมดครับ 19/5/2557  สินค้ายอดนิยม

POL 2128 (PS217)
การเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550)
ผศ.ดร.วิทยา ชินบุตร
หมดครับ 19/5/2557


วางจำหน่ายเมื่อ: 08-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 84 คะแนนที่ได้รับ: 8.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

0 ว่าง 3

ราคา: 0.00 (บาท)

0 ว่าง 3  สินค้ายอดนิยมวางจำหน่ายเมื่อ: 22-06-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 91
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารหมายเลข 073 (n-073-11-55-3) ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค หมดครับ

ราคา: 0.00 (บาท)

เอกสารหมายเลข 073 (n-073-11-55-3) ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค หมดครับ  สินค้ายอดนิยม

PS403,500,639
พฤติกรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมการเมือง

ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค (บรรพต) วีระสย


วางจำหน่ายเมื่อ: 12-11-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 92
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

 POL 3172 (P-3172) ผศ.ดร.ศิริลักษม์

ราคา: 87.00 (บาท)

POL 3172 (P-3172) ผศ.ดร.ศิริลักษม์   สินค้ายอดนิยม

POL 3171 (PS 335) / POL 3172 (PS334)
 การเมืองในจีน
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ตันตยกุล
มีจำหน่ายแล้วครับ 5/1/2558  จำนวน 300 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 09-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 93
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 2200 (P-2200-2) ผศ.ดร.วิทยา ชินบุตรและคณะ

ราคา: 91.00 (บาท)

POL 2200 (P-2200-2) ผศ.ดร.วิทยา ชินบุตรและคณะ  สินค้ายอดนิยม

POL 2200 (PS 120) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
โดย ผศ.ดร.วิทยา  ชินบุตร
      ผศ.ดร.ศิริลักษม์  ตันตยกุล
      รศ.ดร.กฤษณา  ไวสำรวจ
      อ.นิมิต  อังค์ 
      อ.เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท์
ใช้ประกอบการสอนตั้งแต่ ภาค 2/57 เป็นต้นไปครับ
มีจำน่ายแล้ว 15/12/2557 จำนวน 505 เล่ม ครับวางจำหน่ายเมื่อ: 12-03-2011 ครั้งที่สั่งซื้อ: 93
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 89.00 (บาท)

POL 2147 (P-2147) ผศ.ดร.ศุภัทรา, ดร.บุศรา   สินค้ายอดนิยม

POL 2147  (PS 210) 
  การเมืองไทยยุคปัจจุบัน
ผศ.ศุภัทรา อำนวยสวัส , ดร.บุศรา นิยมเวช
มีจำหน่ายแล้วครับ 30/1/2558 จำนวน 200 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 04-05-2011 ครั้งที่สั่งซื้อ: 95 คะแนนที่ได้รับ: 9.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 45.00 (บาท)

POL 4328 (P-4328) อ.ดร.มนตรี   สินค้ายอดนิยม

POL 4328 (PA341)
การวัดผลและประเมินผลบุคคล
อ.ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์
มีจำหน่ายแล้วครับ 14/1/58 จำนวน 200 เล่มครับ


วางจำหน่ายเมื่อ: 14-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 97
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3328 (P-3328-2) รศ.ชลิดา

ราคา: 44.00 (บาท)

POL 3328 (P-3328-2) รศ.ชลิดา   สินค้ายอดนิยม

POL 3328 (PA340)
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
รศ.ชลิดา  ศรมณี
มีจำหน่ายแล้วครับ จำนวน 300 เล่ม 19/12/57


วางจำหน่ายเมื่อ: 10-08-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 97 คะแนนที่ได้รับ: 8.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 58.00 (บาท)

POL 4347 (n-4347-1) รศ.ดร.ปิยะนุช  สินค้ายอดนิยม

POL 4347 (PA371)
การนำนโยบายไปปฏิบัติ
รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย 
มีจำหน่ายแล้วครับ 13/9/2556 จำนวน 501 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 07-04-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 98 คะแนนที่ได้รับ: 6.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 60.00 (บาท)

POL 4386 (n-263-11-55) อ.ดร.นิธิตา  สินค้ายอดนิยม

POL 4386 
การพัฒนาทรัพยากรมุษย์เพื่อการบริหารท้องถิ่น
อาจารย์ ดร.นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ
 

วางจำหน่ายเมื่อ: 12-03-2011 ครั้งที่สั่งซื้อ: 99 คะแนนที่ได้รับ: 10.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 2128 (P-2128-1) ผศ.ดร.วิทยา ชินบุตร

ราคา: 89.00 (บาท)

POL 2128 (P-2128-1) ผศ.ดร.วิทยา ชินบุตร   สินค้ายอดนิยม

POL 2128 (PS217)
การเลือกตัง
ผศ.ดร.วิทยา  ชินบุตร
มีจำหน่ายแล้ว 12/11/2557 จำนวน 501 เล่ม


วางจำหน่ายเมื่อ: 29-06-2010 ครั้งที่สั่งซื้อ: 100
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3313 (n-155) ผศ.กวี

ราคา: 10.00 (บาท)

POL 3313 (n-155) ผศ.กวี  สินค้ายอดนิยม

POL 3313 (PA323) /POL 6300 (PS604)
 การบริหารการพัฒนา
ผศ.กวี   รักษ์ชน

วางจำหน่ายเมื่อ: 08-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 101
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรูปภาพ

ราคา: 27.00 (บาท)

POL 3171 (P-3171-1) ผศ.โกศล   สินค้ายอดนิยม

POL 3171 (PS335)
การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ (สหภาพสาธารณรัฐโซเวียตสังคมนิยม)
ผศ.โกศล  โรจนพันธุ์
มีจำหน่ายแล้ว 27/1/2558 จำนวน 100 เล่ม ครับ


วางจำหน่ายเมื่อ: 09-07-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 103
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม

POL 3100 (P-3100) ผศ.ดร.บัณฑิต

ราคา: 50.00 (บาท)

POL 3100 (P-3100) ผศ.ดร.บัณฑิต   สินค้ายอดนิยม

POL 3100 (PS 315) กระบวนการนิติบัญญัติ
ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
มีจำหน่ายแล้วครับ 23/12/2557 จำนวน 300 เล่ม

วางจำหน่ายเมื่อ: 10-09-2009 ครั้งที่สั่งซื้อ: 104 คะแนนที่ได้รับ: 9.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติมเลือกหน้า:   [ << หน้าก่อน ] 1 2 3 4   [ หน้าถัดไป >> ]
10 อันดับขายดี
POL 4349 (P-4349) รศ.อนงค์ทิพย์
1: POL 4349 (P-4349) ..
39 (บาท)


POL 4350 (P-4350) รศ.พงศ์สัณห์ หมดครับ
2: POL 4350 (P-4350) ..
0 (บาท)


POL 3301 (P-3301-1) รศ.ดร.ปิยะนุช
3: POL 3301 (P-3301-1..
75 (บาท)


POL 3329 (P-3329-1) รศ.อนงค์ทิพย์
4: POL 3329 (P-3329-1..
60 (บาท)


POL 4348 (P-4348) อ.วิเชียร
5: POL 4348 (P-4348) ..
23 (บาท)


POL 4312 (P-4312) รศ.ดร.วิพร
6: POL 4312 (P-4312) ..
79 (บาท)


POL 2303 (P-2303) อ.ดร.มนตรี
7: POL 2303 (P-2303) ..
87 (บาท)


POL 4310 (P-4310) รศ.ชลิดา
8: POL 4310 (P-4310) ..
71 (บาท)


POL 4128 (n-POL4128-0-100) ผศ.วีณา หมด 19/8/2557
9: POL 4128 (n-POL412..
0 (บาท)


POL 3311 (P-3311) ดร.อรัสธรรม
10: POL 3311 (P-3311) ..
59 (บาท)


ศูนย์เอกสารทางวิชาการ ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8483-9 ต่อ 30
Webmaster : นายพัฒนากรณ์ ปานสุข